Komitet Organizacyjny


Koordynator Główny Festiwalu:

 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Koordynatorzy:

 • mgr Jerzy Kiszkiel
 • Podlaski Kurator Oświaty
 •  
 • dr hab. Marta Rau, prof. AT 
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
 •  
 • ks. dr Dariusz Wojtecki
 • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
 •  
 • mgr Izabela Kaczyńska
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 •  
 • dr inż. Jacek Kusznier
 • Politechnika Białostocka
 •  
 • dr Ewa Barbara Rafałko
 • mgr Małgorzata Bielicka
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 •  
 • dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB
 • Uniwersytet w Białymstoku
 •  
 • dr inż. Eugeniusz Nikulin
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 •  
 • dr Aleksander Prokopiuk
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 •  
 • prof. dr hab. Kazimierz Meredyk
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 •  
 • dr Justyna Ostrowska
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku